Biblioteka Aleksandryjska – jeden z cudów świata

0
788

Egipt jest niewątpliwie krajem, gdzie skumulowała się ogromna ilość najwspanialszych wytworów architektury świata starożytnego. Jedną z nich, jest założona przez Ptolemeusza I Sotera Biblioteka Aleksandryjska, która oprócz funkcji przechowywania ogromnych ilości wiedzy, była też piękną budowlą podziwianą przez cały ówczesny świat. Niestety nagły pożar położył kres istnieniu tej wspaniałej instytucji. Współczesny rząd Egiptu w trosce o dobro kultury i nauki podjął się kontynuacji dziedzictwa Biblioteki Aleksandryjskiej i w mieście Aleksandria ufundował powstanie kolejnej instytucji zbierającej i przechowującej wszelką wiedzę, którą udało się pozyskać człowiekowi. Architektura tego budynku jest dość specyficzna, gdyż jest on stylizowany na starożytne budowle. Ma to przypominać o korzeniach oraz o tym skąd przyszła inspiracja dla tego typu budowli w tym mieście. Pozostaje mieć nadzieję że współczesna biblioteka pozostanie godną kontynuatorką tradycji starożytnej Biblioteki Aleksandryjskiej.