Co wybrać: okna drewniane czy plastikowe
Okna drewniane czy plastikowe

Wcześniej pisaliśmy na temat okien drewnianych oraz plastikowych, porównując je ze sobą. Spójrzmy jeszcze raz na okna drewniane.
Składają się z ościeżnicy, czyli ramy zamontowanej w ścianie, skrzydła okiennego, które jest częścią ruchomą mocowaną za pomocą zawiasów do ramy.

Okno drewniane może mieć kilka skrzydeł i wówczas w zależności od ich ilości mówimy o oknach dwuskrzydłowych, czy jednoskrzydłowych. Wypełnieniem skrzydła okiennego jest najczęściej tafla szkła.
Gdy decydujesz się na wybór typu oka drewnianego, możesz spotkać się z nazwami:

Okno ościeżnicowe, skrzynkowe, zespolone, jednoramowe, krosnowe. Czym się różnią?
1. Okno jednoramowe składa się z pojedynczych skrzydeł okiennych i z ramy, wykonane są z trzech warstw sklejanego ze sobą drewna. Następnie szklone są szybami zespolonymi. Są najbardziej podobne w swojej konstrukcji do okien wykonanych z profili PVC i aluminiowych.

2. Okna zespolone, to nazwa z jaką możesz się często spotykać, stosowane są w Polsce od ponad 40 lat. Bardzo popularne, skonstruowane są z podwójnego skrzydła połączonego za pomocą śrub, a następnie zawieszone na zawiasie wspólnym.

3. Okna skrzynkowe to okna, w których ramę okienną tworzy ościeżnica i krosno, do niej następnie mocujemy podwójne skrzydła okienne. Otwierają się one do środka.

4. Okna ościeżnicowe zbudowane są z ościeżnicy, w których mocowane są dwa skrzydła okienne, jedne otwierane do środa, drugie na zewnątrz. Obecne nie są one stosowane, stosowane były na ogół w budownictwie wiejskim.

5. Natomiast w oknach poddaszy i piwnic wykorzystywano wcześniej okna krosnowe. Stosowano je tylko tam, ponieważ miały niedużą izolacyjność akustyczną i termiczną.
Konsekwencje wyboru okien

Dobór okna ma duże znaczenie dla budujących swoje domy bądź usprawniających mieszkania. Ten element konstrukcji może być buforem przynoszącym do mieszkania wiele ciepła słonecznego, albo utratę ciepła gdy są niewłaściwie zaizolowane.

Pamiętać należy, że nie tylko wybrany rodzaj okna ma znaczenie. Ważne jest również kiedy jest ono instalowane. Należy zwrócić uwagę na to, by nie były one instalowane przed zakończeniem prac tynkarsko-posadzkarskich. Jest to związane z wzrastającym poziomem wilgotności nawet do 95%, co przekłada się na zachwianie równowagi higroskopijnej drewna stolarki okiennej, która może zwiększyć swoją wilgotność nawet do 24 %! Jest to na tyle wysoki procent, że materiał w postaci drewna zaczyna pęcznieć, okno zwiększa swoje rozmiary, przez co może wystąpić zerwanie spoin klejowych na połączeniach narożnych w ramiakach i zmniejszenie się ich izolacyjności termicznej.

W konsekwencji okna mogą przestać się zamykać i otwierać. To tylko jedna z wad okien, które mogą się pojawić. Gdy drewno powoli schnie, ten proces jest wolniejszy niż jego namakanie, ujawniają się wady, których naprawa jest bardzo kosztowna i czasem nie możliwa. Jedną z takich wad może być wystąpienie grzyba sinizna.

Tu zarysowuje się oczywiście przewaga systemów PCV, które nie podlegają wypaczeniom konstrukcyjnym, gdy są zamontowane zanim wykonawcy prac montażowych wykonają roboty „mokre”.

Jednak… czy warto to kryterium brać pod uwagę przy wyborze okien drewnianych czy plastikowych?
Lepiej kierujmy się fachowością ekipy budowlanej, która wie jaka jest kolejność wykonywania prac budowlanych.