Tkanka przewodząca i wydzielnicza

Tkanka przewodząca transportuje substancje w obrębi ciała rośliny w dwóch kierunkach. Woda i sole odprowadzane są od korzenia w kierunku liści, a produkty fotosyntezy, zwane asymilatami, transportowane są od liści po całej roślinie. Roślinie łatwiej jest dostarczać wodę w górę, do liści. Woda paruje z powierzchni liści i tworzy podciśnienie, co powoduje wciąganie kolejnych jej porcji bez użycia energii. To bierny mechanizm transportu, noszący nazwę siły ssącej liści. Asymilaty roślina musi transportować inaczej. Są one przenoszone z komórki do komórki, co wymaga użycia energii pochodzącej ze związków chemicznych ze związków chemicznych takich jak ATP. Dlatego też tkanka przewodząca dzieli się na drewno i łyko. To pierwsze służy do transportu wody i zbudowane jest z martwych komórek. Łyko tworzą komórki żywe, zdolne do przewodzenia asymilatów. Tkanka wydzielnicza nie zawsze tworzy wielokomórkowe struktury. Jej utwory wydzielnicze dzieli się na powierzchniowe i wewnętrzne. Pierwsze wytwarzają wydzieliny na zewnątrz rośliny. Są to włoski gruczołowe, miodniki i wypotniki. Utwory wewnętrzne substancje odkładają wewnątrz ciała rośliny. Do nich zaliczamy na przykład rury mleczne lub kanały żywiczne.