Spośród wszystkich siedmiu cudów świata starożytnego żaden nie ma piękniejszej historii niż Wiszące Ogrody Semiramidy w Babilone.  Według opowieści król Babilonu- Nabuchodonozor II- wziął sobie za zonę piękną Amytis pochodzącą z górskiego plemienia. Jednakże kobieta tęskniła za górami i lasami porastającymi ich zbocza, więc nie mogła być szczęśliwa ze swoim mężem. Zakochany do szaleństwa Nabuchodonozor nakazał wybudować na środku pustyni ogrody, które wyglądem miały przypominać górski krajobraz za którym tęskniła Amytis. Tak właśnie powstały Wiszące Ogrody Semiramidy, które na zawsze miały pozostać pomnikiem miłości Nabuchodonozora do swojej żony. Jednakże jak to się często zdarza jakiekolwiek informacje o nich zaginęły w pomroce dziejów i dziś nie wiadomo nawet nic o przybliżonej lokalizacji tego cudu jakim mogła pochwalić się babilońska architektura. Pozostaje mieć nadzieję, że wraz z postępem prac archeologicznych w rejonie, naukowcy odkryją położenie tego pięknego miejsce i pozwolą ludziom cieszyć się świadectwem miłości króla Babilonu.