W ostatnich latach notuje się wzrost hodowli indyków i tym samym spożycia mięsa indyczego, choć hodowla jest dużo bardziej wymagająca niż hodowla kurcząt. Wpływ na ten proces ma cena paszy i cena skupu indyków. W osiągnięciu zysków z produkcji kluczowy jest prawidłowy chów indyków. Proces ten należy podzielić na dwie części. Pierwszym etapem jest odchów piskląt, drugim natomiast tucz dorosłych osobników. Pisklęta indycze są bardzo wrażliwe na warunki otoczenia, dlatego pierwsze kilka dni ich życia jest kluczowe. Niewłaściwa opieka nad pisklętami może spowodować śmierć dużej ich ilości. Należy zapewnić im wysoką temperaturę (około 36 stopni Celsjusza) oraz odpowiednie naświetlenie. Należy poddać je szczepieniom i zapewnić stały dostęp do pokarmu i wody. Ważne jest także, aby pisklęta indycze dostały preparaty witaminowo-mineralne, które spowodują, że szybko będą nabierać masy. Pamiętać trzeba także o optymalnej obsadzie, ponieważ zbyt duże zagęszczenie osobników może być przyczyną nadmiernego zanieczyszczenia ściółki.